Spolupráce a tým a týmové hodnoty

Spolupráce je na určité úrovni vlastně jen o tom, dát prostor sobě i druhým a přitom dojít společně tam, kam je potřeba dojít. Dát prostor sobě znamená dělat v rámci týmu to, co umím nejlépe, protože jen tím, že budu dělat pro tým to, v čem jsem dobrý mu nejvíce prospěji. Dát prostor druhým znamená respektovat jejich přirozenou tendenci zastávat určitou týmovou roli, slyšet jejich názor na věc a dát tím prostor pro to společné. Má to ale jednu podmínku – přístup musí být jednotný. Všichni v týmu musí být sladěni v tom, že toto je model spolupráce, že toto je atmosféra, kterou si přejeme. A jsme u prvního aspektu dobré spolupráce v týmu – HODNOTY. Číst dál

Tým a cíle

Když jsme u cíle, nejprve začneme od jednotlivců. Jsou lidé, kteří jsou velmi přirozeně zaměřeni na cíl, ale jsou i lidé, kteří vidí spíše jednotlivé činnosti než dlouhodobý cíl, ke kterému by měly činnosti směřovat. Každý jsme jiný a každý má svou roli, žádný přístup není ten špatný – každý má jen své výhody a omezení.  Lidé, kteří vidí více detail než celek zpravidla pečlivěji než kdo jiný své činnosti vykonávají nebo je dělají kreativněji nebo mohou být i méně ovlivnitelní stresem, když se cíl nebo termíny vzdalují. Prostě jednotlivost je důležitá a oni to vědí.  Naopak ti, kteří vidí cíle mohou být dobrými koordinátory činností, dívají se s jinou perspektivou na návrhy změn a zlepšení, ale mohou být pod stálým tlakem svého vnitřního světa – stihneme to? jsme v čase? Jste zaměřeni na cíl nebo máte raději cestu k němu a jednotlivé kroky lépe dotahujete? Je mnoho podobných aspektů, které nás v životě „řídí“ a měli bychom o nich vědět, stejně tak jako náš šéf. Některé z nich jsou naše dary, na některých z nich můžeme pracovat. A jsme zpět u seberozvoje v rámci týmu. Číst dál

Týmová spolupráce a dary jednotlivců

 Takže má-li tým cíl, shodne-li se na hodnotách, které budou důležitou součástí jeho atmosféry, co dál? Každý jsme jiný a proto nejen vidíme každý věci jinak, každý jinak o věcech komunikujeme, každý je jinak prožíváme a tak je nám někdo bližší a někoho naopak moc nemusíme. Podívejme se nejprve na to, co bychom u sebe a druhých mohli ocenit a potom se podívejme na to, co by nás mohlo rozdělovat a způsobuje v komunikaci a týmové spolupráci nesnáze. Číst dál

Překážky spolupráce

Dary, chcete-li přednosti nebo silné stránky jednotlivců  jsou něco, co tým popohání. Dobrou koordinací těchto darů může teamleadr věci posunovat dopředu velmi přirozeně. Jsou týmy, které se automaticky zformují jednoduše a je v nich místo pro dary každého člena. Jsou  týmy, kde to tak jednoduché není a je na leadrovi a členech týmu, aby hledali řešení – pro prospěch týmu, naplnění cílů. Na druhé straně jsou věci, které nám komunikaci a spolupráci komplikují. Pokusím se některé z nich pojmenovat ne v detailu, ale spíše v principu: Číst dál

Úhel pohledu – muž

Účastnil jsem se několika mužských seminářů v Čechách a byl jsem tenkrát velmi zklamán.  Nedávno jsem četl článek jednoho z „leadrů“ tohoto hnutí u nás a byl jsem zklamán snad ještě víc než tenkrát svou účastí. Podle něho jsou čeští muži na tom opravdu zle, jsou zlomení a zubožení a snesl na ně mnoho tun svých vlastních přesvědčení o sobě samém. Bylo mi z toho článku smutno, ale ne protože bych tomu věřil, ale protože mu věří čeští muži, soudě podle hojné účasti na jeho akcích. Číst dál