Vnitřní kritik

Každý z nás to zná. Chceme se radovat, učit se, postupovat v zaměstnání, milovat a žít a něco nám říká neumíš dost, ostatní jsou lepší, co si o tobě pomyslí, s tím ti nikdo nepomůže, kdyby to šlo, tak bys to udělal, ale ……, bude lepší s tím nezačínat. Je to hlas našeho Vnitřního kritika, instituce, která vznikla kdysi dávno za dobrým účelem, ale v dospělosti nám tento hlas moc nepomáhá.

Číst dál

Dary a talenty

Bohužel většina z nás prošla „výchovou“, která nám hodně dala, ale hlavně hodně vzala. Především sepjetí sama se sebou v mnoha ohledech a talenty nevyjímaje. Jak se k nim dostat zpět? Jak je více vtáhnout do života? Pokusím se pospat svou cestu, ta která mi moc pomohla a kterou předávám dál.

Číst dál

Spolupráce a tým a týmové hodnoty

Spolupráce je na určité úrovni vlastně jen o tom, dát prostor sobě i druhým a přitom dojít společně tam, kam je potřeba dojít. Dát prostor sobě znamená dělat v rámci týmu to, co umím nejlépe, protože jen tím, že budu dělat pro tým to, v čem jsem dobrý mu nejvíce prospěji. Dát prostor druhým znamená respektovat jejich přirozenou tendenci zastávat určitou týmovou roli, slyšet jejich názor na věc a dát tím prostor pro to společné. Má to ale jednu podmínku – přístup musí být jednotný. Všichni v týmu musí být sladěni v tom, že toto je model spolupráce, že toto je atmosféra, kterou si přejeme. A jsme u prvního aspektu dobré spolupráce v týmu – HODNOTY. Číst dál

Tým a cíle

Když jsme u cíle, nejprve začneme od jednotlivců. Jsou lidé, kteří jsou velmi přirozeně zaměřeni na cíl, ale jsou i lidé, kteří vidí spíše jednotlivé činnosti než dlouhodobý cíl, ke kterému by měly činnosti směřovat. Každý jsme jiný a každý má svou roli, žádný přístup není ten špatný – každý má jen své výhody a omezení.  Lidé, kteří vidí více detail než celek zpravidla pečlivěji než kdo jiný své činnosti vykonávají nebo je dělají kreativněji nebo mohou být i méně ovlivnitelní stresem, když se cíl nebo termíny vzdalují. Prostě jednotlivost je důležitá a oni to vědí.  Naopak ti, kteří vidí cíle mohou být dobrými koordinátory činností, dívají se s jinou perspektivou na návrhy změn a zlepšení, ale mohou být pod stálým tlakem svého vnitřního světa – stihneme to? jsme v čase? Jste zaměřeni na cíl nebo máte raději cestu k němu a jednotlivé kroky lépe dotahujete? Je mnoho podobných aspektů, které nás v životě „řídí“ a měli bychom o nich vědět, stejně tak jako náš šéf. Některé z nich jsou naše dary, na některých z nich můžeme pracovat. A jsme zpět u seberozvoje v rámci týmu. Číst dál

Týmová spolupráce a dary jednotlivců

 Takže má-li tým cíl, shodne-li se na hodnotách, které budou důležitou součástí jeho atmosféry, co dál? Každý jsme jiný a proto nejen vidíme každý věci jinak, každý jinak o věcech komunikujeme, každý je jinak prožíváme a tak je nám někdo bližší a někoho naopak moc nemusíme. Podívejme se nejprve na to, co bychom u sebe a druhých mohli ocenit a potom se podívejme na to, co by nás mohlo rozdělovat a způsobuje v komunikaci a týmové spolupráci nesnáze. Číst dál

Překážky spolupráce

Dary, chcete-li přednosti nebo silné stránky jednotlivců  jsou něco, co tým popohání. Dobrou koordinací těchto darů může teamleadr věci posunovat dopředu velmi přirozeně. Jsou týmy, které se automaticky zformují jednoduše a je v nich místo pro dary každého člena. Jsou  týmy, kde to tak jednoduché není a je na leadrovi a členech týmu, aby hledali řešení – pro prospěch týmu, naplnění cílů. Na druhé straně jsou věci, které nám komunikaci a spolupráci komplikují. Pokusím se některé z nich pojmenovat ne v detailu, ale spíše v principu: Číst dál

Mezi dvěma světy

Žijeme mezi dvěma světy. Svět uvnitř a svět venku. Svět venku tvoříme společně a zároveň každý sám za sebe. Každý sám tvoříme svůj vnější svět,který je odrazem toho vnitřního. Už dlouho se učím pozorovat svůj vnitřní – myšlenky, pocity, emoce, tělesné projevy – a vidím mnoho z toho, čím si formuji ten vnější. Kdyby v tom šlo takto zůstat bylo by to báječné, ale nejde. Složenky, kluci, které jsem přivedl na svět a mnoho jiného mne nutí ve vnějším světě jednat a rozhodovat. V meditaci uvidíte, že rozhodování neexistuje, ale přesto to musíte dělat, když otevřete oči.  Složenky nezmizí tím, že zavřu oči, kluci se dívají na svého tátu a chtějí inspiraci, odraz svého světla. Je to zvláštní vědět, že vše je umělé a přesto v tom žít.

Číst dál

Úhel pohledu – muž

Účastnil jsem se několika mužských seminářů v Čechách a byl jsem tenkrát velmi zklamán.  Nedávno jsem četl článek jednoho z „leadrů“ tohoto hnutí u nás a byl jsem zklamán snad ještě víc než tenkrát svou účastí. Podle něho jsou čeští muži na tom opravdu zle, jsou zlomení a zubožení a snesl na ně mnoho tun svých vlastních přesvědčení o sobě samém. Bylo mi z toho článku smutno, ale ne protože bych tomu věřil, ale protože mu věří čeští muži, soudě podle hojné účasti na jeho akcích. Číst dál

Potenciál, koučink, terapie

Když jsem se kdysi seznámil s koučinkem velmi rychle mi došlo, že je to je povrch, pod který se chci dostat. Přes některé zdroje koučování  jako například NLP nebo Geschtalt, jsem se dostal k terapii. Později jsem se ke koučování vrátil, ale potřeboval jsem jít pod něj, táhlo mě to tam. Dnes se mi to velmi hodí při práci s jednotlivci, mohu použít všechny zdroje, které mám k dispozici – jak terapeutické, tak koučovací. Pro mě je to zajímavější, pro klienta přínosnější. Ať už koučuji nebo sezení je víc o terapii, vždy mám ale pocit, že jde o jedno – klient hledá svůj potenciál. Každý ho vidíme v daný okamžik jinde – práce, cíle, tým-work, vztahy, sexualita nebo rodičovství – ale potřebujeme se k němu dostat. Chceme to žít na plno nebo správně nebo jakkoli si to moji klienti pojmenují. Ale pozadí příběhů a zadání je vždy stejné – objevit svůj potenciál, který jsem kdysi zapomněl, ztratil, který kdysi usnul. Číst dál

Leadrship a Individualita

Přestaňte se ptát jak má vypadat leadr a začněte hledat leadra v sobě. Je jedno co tam najdete, ale právě tenhle leadr je ten váš a je dobrý.

Když pracuji s manažery a leadry, tak slyším mnoho otázek a cítím často pochybnosti o vlastním leadrovství – „jak to má vypadat? Dělám to dobře? Jak se to dělá? Co mám změnit, abych jím byl?……“ Tyto otázky jednak nepřicházejí ve vhodnou dobu a jednak jsou špatně položené. Navrhuji jiný postup. Číst dál