Tým a cíle

Když jsme u cíle, nejprve začneme od jednotlivců. Jsou lidé, kteří jsou velmi přirozeně zaměřeni na cíl, ale jsou i lidé, kteří vidí spíše jednotlivé činnosti než dlouhodobý cíl, ke kterému by měly činnosti směřovat. Každý jsme jiný a každý má svou roli, žádný přístup není ten špatný – každý má jen své výhody a omezení.  Lidé, kteří vidí více detail než celek zpravidla pečlivěji než kdo jiný své činnosti vykonávají nebo je dělají kreativněji nebo mohou být i méně ovlivnitelní stresem, když se cíl nebo termíny vzdalují. Prostě jednotlivost je důležitá a oni to vědí.  Naopak ti, kteří vidí cíle mohou být dobrými koordinátory činností, dívají se s jinou perspektivou na návrhy změn a zlepšení, ale mohou být pod stálým tlakem svého vnitřního světa – stihneme to? jsme v čase? Jste zaměřeni na cíl nebo máte raději cestu k němu a jednotlivé kroky lépe dotahujete? Je mnoho podobných aspektů, které nás v životě „řídí“ a měli bychom o nich vědět, stejně tak jako náš šéf. Některé z nich jsou naše dary, na některých z nich můžeme pracovat. A jsme zpět u seberozvoje v rámci týmu.

cíleCo se týče společných cílů, například týmů, jeho nositelem by měl být především jeho leadr. Měl by to být on, kdo usměrňuje činnosti týmu a jeho jednotlivců ke společnému bodu – na konci kvartálu, roku nebo prostě k naplňování nějakého kriteria, pro které daný tým existuje, pro které byl založen. Leadr by měl cíl nejen vidět na pozadí činností týmu, ale měl by jej navíc i komunikovat – „směřujeme sem!“ by měla být jeho zpráva ostatním a měla by být opakována dostatečně jasně a přijatelně často. Pokud nikdo v týmu, pak team-leadr by měl být ten, kdo je přirozeně zaměřený na cíl. Musí to být především on, kdo vidí svůj tým v kontextu většího obrazu, tedy i cíle / cílů. Následuje tedy přirozená otázka pro čtenáře tohoto článku – jak jsou vykomunikovány cíle ve vašem tým? Dlouhodobé i krátkodobé, jaké jsou? Co je dlouhodobým cílem vašeho týmu? Proč tým existuje, co je výstupem jeho práce? Znáte parametry správného cíle(SMART….)?

Cíle jsou dlouhodobé, krátkodobé nebo střednědobé.  Cíle se samozřejmě mění v čase, především ty krátkodobé se mohou dynamicky měnit. Proto je velmi dobré s cíly pracovat a komunikovat je tak, jak cíle „žijí“. Některé zůstávají, některé zanikají a jsou nahrazovány jinými. Teamleadr by se měl postarat o to, aby cíle byly komunikovány ve správném pořadí a prirotách.

S cíli a hodnotami souvisí samozřejmě kontext, ve kterém tým pracuje – prostředí, které tým obklopuje. Hodnoty i cíle týmu musí být v souladu s větším celkem. Stejně tak jsou okamžiky, kdy celek (firma například) stanoví určité priority nebo musí čelit určité situaci, která dočasně ovlivní fungování týmů uvnitř. Je potřeba přerozdělit priority, dočasně změnit přístupy a tím i na čas možná ustoupí týmové hodnoty do pozadí, ve prospěch společného (například firemního) celku. V ten moment je potřeba dobře komunikovat a když se situace vrátí „k normálu“ udělat refresh nebo se vrátit k režimu, který byl dříve.