Týmová spolupráce a dary jednotlivců

 Takže má-li tým cíl, shodne-li se na hodnotách, které budou důležitou součástí jeho atmosféry, co dál? Každý jsme jiný a proto nejen vidíme každý věci jinak, každý jinak o věcech komunikujeme, každý je jinak prožíváme a tak je nám někdo bližší a někoho naopak moc nemusíme. Podívejme se nejprve na to, co bychom u sebe a druhých mohli ocenit a potom se podívejme na to, co by nás mohlo rozdělovat a způsobuje v komunikaci a týmové spolupráci nesnáze.

fruit-copyDARY. Dary je něco, co každý z nás má, denně to využívá a pravděpodobně, stejně tak jako jsem to měl já, jsou jeho dary natolik součástí jeho života, že si je ani neuvědomuje ani je neoceňuje. U sebe, především u sebe je to nesmírně důležité. Proč u sebe? Důvodů je mnoho, ale začněme tím, co jsme řekli na začátku – to nejlepší pro tým budeme dělat tehdy, pokud budeme dělat to, co fakt umíme, co nám jde dobře. Takže co Vám jde dobře? V čem jste fakt dobří? Co je váš dar, vaše dary? Víte to? Dřív než si přečtete další článek vezměte papír a tužku a napište to. Až budete seznam mít, tak ho nadepište – V TOM JSEM FAKT DOBRÁ /DOBRÝ.

Pokud s tímto zadáním nevíte moc rady (bohužel je to častý případ – od mala je nám vtloukáno do hlavy co musíme zlepšit, až nakonec to, v čem jsme dobří ustoupí do stínu, kam nevidíme), pak mám pro vás několik vodítek:

Činnosti – já jsem naprosté nemehlo co se týče PC. Počínaje užíváním MS Office přes sofistikovanější úkoly v rámci údržby mé techniky jsem vždy byl a budu na posledním místě. Umím mluvit, pojmenovávat věci, komunikovat a sjednocovat názory. Nikdy mi to nikdy neřekl, celé mé okolí mi vždy ukazovalo jaký mám deficit v „detailech“. To, že umím sjednotit názor velké skupiny, že umím z jednotlivců udělat tým, že umím z velkého názorového spektra „vycucnout“ to podstatné, to mi nikdo nikdy neřekl. Musel jsem si na to přijít sám. Takže – když jste v práci, v čem se cítíte přirozeně? Sám u svého PC, na nebo při práci v týmu, kde automaticky „zaplujete“ do nějaké role, která je užitečná? Pokud děláte rád sám – co to je, co zvládáte dobře? Co plyne, aniž byste „musel“? A nic nepodceňujte! Nic nesrážejte! Když vidím někoho kouzlit s XLS, tak mu smekám poklonu, protože umí něco, co mi  vycucne mou energii až na morek. Může to být zdánlivě maličkost, ale možná byste se divili, jak taková maličkost v rámci celku a pro někoho jiného může být užitečná a co může znamenat.Začněte klidně takovou maličkostí a napište jich třeba celý seznam. Pak si řekneme co dál. 

Fakta nebo lidé? Já jsem na lidi. Orientaci na čísla jsem se musel učit. Přirozeně jsem k tomu dospěl v rámci obchodních cílů a později jako manažer. Ale moje přirozená orientace je na lidi. Máte-li to stejné, pak do týmu možná přinášíte otevřenost, dobrou atmosféru a „péči“ o členy týmu. Dokážete zohlednit komu věci říkáte, nejen co říkáte. Možná jste to vy, za kým spíš kolega zajde pro radu než k vašemu kolegovi, který se soustředí jen na své PC. A nebo je vaše parketa jinde – lidi berete jako přirozenou součást pracovního prostředí, ale vaše silnou stránkou jsou výsledky, tabulky, hlídáte čísla, výstupy a fakta. Přinášíte důležité informace zvenku, dokážete dát dohromady data z více zdrojů a tím vším tým udržujete „up-to-date“. Jste orientován na fakta a čísla a tím přinášíte týmu jasnost, která je prostá všech emocí a pocitů. Pokud je tohle dobré vodítko – rozepište se.

 Pomohlo Vám to? Znovu opakuji, nenechte svého vnitřního kritika odsoudit pozitivní impuls, který právě přišel. Nejprve sepište vše co vás napadne a neberte ohled na žádný vnitřní hlas. Jen to hoďte na papír. Potom si seznam projděte a seřaďte některé jednotlivosti do větších celků. Ty potom pojmenujte.