Sen a cesta k němu, talent a záměr

Všiml jsem si, že nám často splývají věci a pojmy, které je potřeba vnímat odděleně a v hierarchii, která jim přísluší. Ptáme se na své talenty a očekáváme, že odpovědí bude „co máme dělat“. „Mám na to dělat manažera? Mám dělat programátora? Nebo kouče?“ To není otázka na talent, ale na práci, kterou mám dělat, na profesi nebo na kariéru. Talenty mají jinou podobu, ale mohou vás doprovodit na cestě, kterou si vyberete, v roli, kterou chcete třeba vydělávat peníze. Jde to i obrátit – vydat se na cestu, pro kterou mám talent. A když se spojí záměr s talenty, pak je to síla. Jde to skoro samo.

Číst dál

Proč vlastní dary nevidíme

Protože potřebujeme zrcadlo, abychom se to naučili. Naučili se dívat. Abychom v těch zrcadlech nacházeli svůj opravdový obraz, ne jen ten posuzující a podmíněný. Bohužel to našim rodičům ani vychovatelům nikdo neřekl a tak zrcadla, která jsou kolem nás při formování našeho sebeobrazu, jsou velmi nedokonalá a nevědomá si své role. Těch důvodů, proč to tak je, je mnoho, ale důsledky jsou pro většinu z nás stejné – hledání. Číst dál

Vztah a rozvoj vlastního potenciálu

Tento víkend jsem měl seminář na dary a talenty. Je to krásná práce pomáhat lidem rozkvést a vždycky si něco odnesu i já. Tentokrát jsme narazili na téma vztahů v souvislosti s vlastním rozvojem a z toho zamyšlení vzniká tento článek. Moje žena k tomu dodala, že hezký manželský slib v kontextu našeho rozvoje by mohl znít: „budu s tebou do té doby, dokud se budeme společně rozvíjet a přinášet si vzájemné obohacení.“ Číst dál

SOUDCE versus MUDRC

Příběh jedné z účastnic semináře Moje dary a talenty, jmenujme ji například Kateřina, je krásným příkladem toho, jak nás Vnitřní Soudce dokáže odradit z cesty našich darů, našich talentů a naší radosti z tvorby. Po krátkém úvodu vysvětlím kdo to Vnitřní Soudce je.

Číst dál

Vnitřní kritik

Každý z nás to zná. Chceme se radovat, učit se, postupovat v zaměstnání, milovat a žít a něco nám říká neumíš dost, ostatní jsou lepší, co si o tobě pomyslí, s tím ti nikdo nepomůže, kdyby to šlo, tak bys to udělal, ale ……, bude lepší s tím nezačínat. Je to hlas našeho Vnitřního kritika, instituce, která vznikla kdysi dávno za dobrým účelem, ale v dospělosti nám tento hlas moc nepomáhá.

Číst dál

Dary a talenty

Bohužel většina z nás prošla „výchovou“, která nám hodně dala, ale hlavně hodně vzala. Především sepjetí sama se sebou v mnoha ohledech a talenty nevyjímaje. Jak se k nim dostat zpět? Jak je více vtáhnout do života? Pokusím se pospat svou cestu, ta která mi moc pomohla a kterou předávám dál.

Číst dál

Spolupráce a tým a týmové hodnoty

Spolupráce je na určité úrovni vlastně jen o tom, dát prostor sobě i druhým a přitom dojít společně tam, kam je potřeba dojít. Dát prostor sobě znamená dělat v rámci týmu to, co umím nejlépe, protože jen tím, že budu dělat pro tým to, v čem jsem dobrý mu nejvíce prospěji. Dát prostor druhým znamená respektovat jejich přirozenou tendenci zastávat určitou týmovou roli, slyšet jejich názor na věc a dát tím prostor pro to společné. Má to ale jednu podmínku – přístup musí být jednotný. Všichni v týmu musí být sladěni v tom, že toto je model spolupráce, že toto je atmosféra, kterou si přejeme. A jsme u prvního aspektu dobré spolupráce v týmu – HODNOTY. Číst dál

Tým a cíle

Když jsme u cíle, nejprve začneme od jednotlivců. Jsou lidé, kteří jsou velmi přirozeně zaměřeni na cíl, ale jsou i lidé, kteří vidí spíše jednotlivé činnosti než dlouhodobý cíl, ke kterému by měly činnosti směřovat. Každý jsme jiný a každý má svou roli, žádný přístup není ten špatný – každý má jen své výhody a omezení.  Lidé, kteří vidí více detail než celek zpravidla pečlivěji než kdo jiný své činnosti vykonávají nebo je dělají kreativněji nebo mohou být i méně ovlivnitelní stresem, když se cíl nebo termíny vzdalují. Prostě jednotlivost je důležitá a oni to vědí.  Naopak ti, kteří vidí cíle mohou být dobrými koordinátory činností, dívají se s jinou perspektivou na návrhy změn a zlepšení, ale mohou být pod stálým tlakem svého vnitřního světa – stihneme to? jsme v čase? Jste zaměřeni na cíl nebo máte raději cestu k němu a jednotlivé kroky lépe dotahujete? Je mnoho podobných aspektů, které nás v životě „řídí“ a měli bychom o nich vědět, stejně tak jako náš šéf. Některé z nich jsou naše dary, na některých z nich můžeme pracovat. A jsme zpět u seberozvoje v rámci týmu. Číst dál

Týmová spolupráce a dary jednotlivců

 Takže má-li tým cíl, shodne-li se na hodnotách, které budou důležitou součástí jeho atmosféry, co dál? Každý jsme jiný a proto nejen vidíme každý věci jinak, každý jinak o věcech komunikujeme, každý je jinak prožíváme a tak je nám někdo bližší a někoho naopak moc nemusíme. Podívejme se nejprve na to, co bychom u sebe a druhých mohli ocenit a potom se podívejme na to, co by nás mohlo rozdělovat a způsobuje v komunikaci a týmové spolupráci nesnáze. Číst dál

Překážky spolupráce

Dary, chcete-li přednosti nebo silné stránky jednotlivců  jsou něco, co tým popohání. Dobrou koordinací těchto darů může teamleadr věci posunovat dopředu velmi přirozeně. Jsou týmy, které se automaticky zformují jednoduše a je v nich místo pro dary každého člena. Jsou  týmy, kde to tak jednoduché není a je na leadrovi a členech týmu, aby hledali řešení – pro prospěch týmu, naplnění cílů. Na druhé straně jsou věci, které nám komunikaci a spolupráci komplikují. Pokusím se některé z nich pojmenovat ne v detailu, ale spíše v principu: Číst dál