Sen a cesta k němu, talent a záměr

Všiml jsem si, že nám často splývají věci a pojmy, které je potřeba vnímat odděleně a v hierarchii, která jim přísluší. Ptáme se na své talenty a očekáváme, že odpovědí nalezneme záměr nebo směr. „Mám na to dělat manažera? Mám na to hrát ligu?“ To není otázka na talenty, ale na cestu kudy se vydat. A na té cestě nás mohou naše talenty provázet, jen je potřeba o nich vědět a postavit svůj záměr na nich nebo je přizvat k naplňování svého snu. Věříme snům, ale jdeme po cestě, která nás k nim nemůže dovézt? „Já chci mít krásný dům ….. a práci, která mě uspokojuje …… a přitažlivou ženu vedle sebe ….!“ A kudy jdeš za tímto snem? A co do tohoto snu můžeš vložit?

Číst dál

Proč vlastní dary nevidíme

Protože potřebujeme zrcadlo, abychom se to naučili. Naučili se dívat. Abychom v těch zrcadlech nacházeli svůj opravdový obraz, ne jen ten posuzující a podmíněný. Bohužel to našim rodičům ani vychovatelům nikdo neřekl a tak zrcadla, která jsou kolem nás při formování našeho sebeobrazu, jsou velmi nedokonalá a nevědomá si své role. Těch důvodů, proč to tak je, je mnoho, ale důsledky jsou pro většinu z nás stejné – hledání. Číst dál

Vztah a rozvoj vlastního potenciálu

Tento víkend jsem měl seminář na dary a talenty. Je to krásná práce pomáhat lidem rozkvést a vždycky si něco odnesu i já. Tentokrát jsme narazili na téma vztahů v souvislosti s vlastním rozvojem a z toho zamyšlení vzniká tento článek. Moje žena k tomu dodala, že hezký manželský slib v kontextu našeho rozvoje by mohl znít: „budu s tebou do té doby, dokud se budeme společně rozvíjet a přinášet si vzájemné obohacení.“ Číst dál

SOUDCE versus MUDRC

Příběh jedné z účastnic semináře Moje dary a talenty, jmenujme ji například Kateřina, je krásným příkladem toho, jak nás Vnitřní Soudce dokáže odradit z cesty našich darů, našich talentů a naší radosti z tvorby. Po krátkém úvodu vysvětlím kdo to Vnitřní Soudce je.

Číst dál

Vnitřní kritik

Každý z nás to zná. Chceme se radovat, učit se, postupovat v zaměstnání, milovat a žít a něco nám říká neumíš dost, ostatní jsou lepší, co si o tobě pomyslí, s tím ti nikdo nepomůže, kdyby to šlo, tak bys to udělal, ale ……, bude lepší s tím nezačínat. Je to hlas našeho Vnitřního kritika, instituce, která vznikla kdysi dávno za dobrým účelem, ale v dospělosti nám tento hlas moc nepomáhá.

Číst dál

Dary a talenty

Bohužel většina z nás prošla „výchovou“, která nám hodně dala, ale hlavně hodně vzala. Především sepjetí sama se sebou v mnoha ohledech a talenty nevyjímaje. Jak se k nim dostat zpět? Jak je více vtáhnout do života? Pokusím se pospat svou cestu, ta která mi moc pomohla a kterou předávám dál.

Číst dál

Spolupráce a tým a týmové hodnoty

Spolupráce je na určité úrovni vlastně jen o tom, dát prostor sobě i druhým a přitom dojít společně tam, kam je potřeba dojít. Dát prostor sobě znamená dělat v rámci týmu to, co umím nejlépe, protože jen tím, že budu dělat pro tým to, v čem jsem dobrý mu nejvíce prospěji. Dát prostor druhým znamená respektovat jejich přirozenou tendenci zastávat určitou týmovou roli, slyšet jejich názor na věc a dát tím prostor pro to společné. Má to ale jednu podmínku – přístup musí být jednotný. Všichni v týmu musí být sladěni v tom, že toto je model spolupráce, že toto je atmosféra, kterou si přejeme. A jsme u prvního aspektu dobré spolupráce v týmu – HODNOTY. Číst dál

Tým a cíle

Když jsme u cíle, nejprve začneme od jednotlivců. Jsou lidé, kteří jsou velmi přirozeně zaměřeni na cíl, ale jsou i lidé, kteří vidí spíše jednotlivé činnosti než dlouhodobý cíl, ke kterému by měly činnosti směřovat. Každý jsme jiný a každý má svou roli, žádný přístup není ten špatný – každý má jen své výhody a omezení.  Lidé, kteří vidí více detail než celek zpravidla pečlivěji než kdo jiný své činnosti vykonávají nebo je dělají kreativněji nebo mohou být i méně ovlivnitelní stresem, když se cíl nebo termíny vzdalují. Prostě jednotlivost je důležitá a oni to vědí.  Naopak ti, kteří vidí cíle mohou být dobrými koordinátory činností, dívají se s jinou perspektivou na návrhy změn a zlepšení, ale mohou být pod stálým tlakem svého vnitřního světa – stihneme to? jsme v čase? Jste zaměřeni na cíl nebo máte raději cestu k němu a jednotlivé kroky lépe dotahujete? Je mnoho podobných aspektů, které nás v životě „řídí“ a měli bychom o nich vědět, stejně tak jako náš šéf. Některé z nich jsou naše dary, na některých z nich můžeme pracovat. A jsme zpět u seberozvoje v rámci týmu. Číst dál

Týmová spolupráce a dary jednotlivců

 Takže má-li tým cíl, shodne-li se na hodnotách, které budou důležitou součástí jeho atmosféry, co dál? Každý jsme jiný a proto nejen vidíme každý věci jinak, každý jinak o věcech komunikujeme, každý je jinak prožíváme a tak je nám někdo bližší a někoho naopak moc nemusíme. Podívejme se nejprve na to, co bychom u sebe a druhých mohli ocenit a potom se podívejme na to, co by nás mohlo rozdělovat a způsobuje v komunikaci a týmové spolupráci nesnáze. Číst dál

Překážky spolupráce

Dary, chcete-li přednosti nebo silné stránky jednotlivců  jsou něco, co tým popohání. Dobrou koordinací těchto darů může teamleadr věci posunovat dopředu velmi přirozeně. Jsou týmy, které se automaticky zformují jednoduše a je v nich místo pro dary každého člena. Jsou  týmy, kde to tak jednoduché není a je na leadrovi a členech týmu, aby hledali řešení – pro prospěch týmu, naplnění cílů. Na druhé straně jsou věci, které nám komunikaci a spolupráci komplikují. Pokusím se některé z nich pojmenovat ne v detailu, ale spíše v principu: Číst dál